De oude Egyptische beschaving was een van de meest relevante in de geschiedenis. Hun cultuur draaide om de rivier de Nijl, die hen van alles voorzag wat ze nodig hadden. In dit artikel praten we over de algemene kenmerken ervan, evenals het belang van religie en de verdeling van sociale klassen.

Hieronder heb je een index met alle punten die we in dit artikel gaan behandelen.

Artikel Index

De Egyptische beschaving: locatie, organisatie en kenmerken

Locatie en geschiedenis

De geografische ruimte die werd ingenomen door de oude Egyptische beschaving was de Nile River Valley en Delta, Noordoost-Afrika. Dit gebied hebben ze gebeld Kemet, Betekenis zwarte aarde, omdat het vruchtbaar was. De woestijn stond daarentegen bekend als Desheret, Dat is Rood land.De grenzen van dit gebied waren de Middellandse Zee in het noorden, het huidige Soedan in het zuiden, de Rode Zee in het oosten en de Libische woestijn in het westen. Het was verdeeld in twee verschillende gebieden: de Alto Egypte naar het zuiden en de Lower Egypte naar het noorden.

Dit rijk duurde ongeveer 3.000 jaar, een tijd die kan worden onderverdeeld in verschillende perioden, die we hier chronologisch gerangschikt vinden:

 • Archaïsche periode: van 3000 tot 2686 v.Chr. Na de eenwording van Egypte door koning Menes beginnen de dynastieën I en II.
 • Oud rijk: van 2686 tot 2181 voor Christus Dynastieën III tot VI. De hoofdstad was Memphis.
 • Eerste tussenperiode: van 2181 tot 2025 v.Chr. Dynastieën VII tot X. Tijd van decadentie en veranderingen in religieuze overtuigingen.
 • Midden koninkrijk: van 2025 tot 1773 voor Christus Dynastieën XI en XII. Tijd van welvaart en expansie.
 • Tweede tussenliggende periode: van 1773 tot 1550 voor Christus Dynastieën XIII tot XVII. Overheersing van de Hyksos (hoofden van nomadische volkeren) en daaropvolgende bevrijding.
 • Nieuw koninkrijk: van 1550 tot 1069 v.Chr. Dynastieën XVIII tot XX. Een belangrijke datum is 1336 voor Christus, wanneer Toetanchamon begint te regeren.
 • Derde tussenliggende periode: van 1069 tot 656 voor Christus Dynastieën XXI tot XXV. Politieke instabiliteit.
 • Late periode: van 672 voor Christus tot 332 voor Christus Dynastieën XXVI tot XXXI. Perzische overheersing.
 • Hellenistische periode: van 332 tot 30 v.Chr. Macedonische en Ptolemeïsche dynastieën.

De belangrijkste steden werden gekenmerkt door hun ligging, niet door hun grootte. Van deze steden zijn nauwelijks overblijfselen, alleen de grote gebouwen.

Het meest relevante was Memphis, aangezien het zich tussen de Nijldal en de Delta bevond. Het was de hoofdstad van 3100 tot 2040 voor Christus. Het was het administratieve, economische en religieuze centrum.

Thebe lag in het zuiden en was de hoofdstad van 2040 voor Christus tot ongeveer 1300 voor Christus. Ruïnes zoals de Tempel van Luxor zijn bewaard gebleven. Een andere prominente stad was Aketaton.

Economie

Een van de grondslagen van de economie was de landbouw. Dankzij de overstromingen in de Nijl, die plaatsvonden tussen juni en september, was het land overvloedig vruchtbaar, dus werden granen, groenten en vlas verbouwd.

Om deze overstromingen te beheersen, werd een systeem van vijvers en irrigatiekanalen georganiseerd. Ook werden granen in graanschuren bewaard voor conservering.

Ze hadden ook hun eigen vee, dat gevarieerd was. Onder de verschillende soorten fokten ze koeien, varkens, schapen en vogels. Elk jaar werden alle dieren geteld zodat de eigenaren de bijbehorende belastingen betaalden.

Aan de andere kant werden er ambachten geproduceerd: keramiek, sieraden en textiel. Een deel van deze gebruiksvoorwerpen werd geëxporteerd, aangezien de handel met andere regio's was het belangrijk. Er werden zelfs materialen geïmporteerd, zoals hout uit Byblos.

Religie en cultuur

Religie was een manier van leven voor de Egyptenaren, zoals die altijd aanwezig was. Hun ideologie was polytheïstisch, aangezien ze een veelvoud aan goden aanbaden die de elementen en verschijnselen van de natuur beheersten.

Ze geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel en het leven na de dood. Om dit te bereiken moest het lichaam van de overledene goed worden bewaard, dus de mummificatie.

Afhankelijk van de tijd van het rijk kreeg elke godheid meer of minder belang. Dit waren echter enkele van de belangrijkste goden:

 • Ammon: Hij was de god van de schepping, hoewel hij met het verstrijken van de tijd fuseerde met Ra en Amun-Ra werd. Het werd voorgesteld als een mens met een kroon die uit twee veren bestond.
 • Anubis: zijn functie was om mensen te begeleiden die stierven. Het had het hoofd van een hond of jakhals.
 • Isis: godin van het moederschap en de geneeskunde, evenals zus en vrouw van Osiris. Het was een vrouw die soms met vleugels werd afgebeeld.
 • Osiris: god van de wederopstanding, oordeelt mensen na hun dood. Zijn beeld was dat van een gemummificeerde mens, soms groen van kleur.
 • Ra: de belangrijkste god en symbool van de zon. Het was getekend als een havik waarop een zon met een slang stond.

Momenteel kunnen we talloze tekeningen en afbeeldingen van deze figuren vinden, zoals die we hieronder hebben:

Aan de andere kant leidden de Egyptenaren een buitenleven, omdat het klimaat warm was. In eerste instantie de kleding het was gemaakt met katoen, maar later werd linnen het overheersende materiaal. De meest gebruikte kleur was wit.

De arbeiders werkten naakt of met een lendendoek. Wat betreft royalty's en koninklijke schriftgeleerden, het hele lichaam werd geplukt, inclusief de wenkbrauwen.De mannen droegen een korte rok die bekend staat als schenti, die was omgord met een leren riem. Vrouwen uit de hogere klasse droegen een lange, strakke jurk, de kalasiri's. Ze beschermden zich tegen de zon met een korte cape. De lagere klasse droeg meer losse kleding.

In de volgende tekening zien we een voorbeeld van de kleding die wordt gedragen door de farao's en edelen van deze beschaving:

Sociale en politieke organisatie

De sociale structuur van het oude Egypte was piramidaal, dat wil zeggen, het was hiërarchisch. Aan de bovenkant van de cusp was de Farao, die door de goden als gekozen werd beschouwd. Hij moest de orde van het koninkrijk handhaven, evenals het geluk van de godheden.

Als je wilt weten welke de belangrijkste farao's in de geschiedenis waren, en wat hun levensstijl was, raden we je aan het volgende artikel te lezen: Farao's van het oude Egypte.

Onder hem bevond zich de hogere klasse, die bestond uit verschillende sectoren van de samenleving:

 • Koninklijke familie: aanvankelijk hadden ze regeringsfuncties, maar deze gingen over op de edelen.
 • Priesters: ze moesten de tempels beheren en de wensen van de goden interpreteren om ze te vervullen.
 • Adel: zij waren verantwoordelijk voor de overheid, de uitvoering van openbare werken en de inning van belastingen.
 • Schriftgeleerden: zij waren een van de weinigen die konden lezen en schrijven. Bovendien beheersten ze de wiskunde. Ze schreven de hoeveelheid voedsel en soldaten op die het koninkrijk had.
 • SoldadosZe beschermden de bevolking tegen mogelijke aanvallen, vochten in geval van oorlog en hielden toezicht op de lagere klassen bij de bouw van de piramides.

De middenklasse bestond uit kooplieden, doktoren en ambachtslieden. De laatste waren timmerlieden, juweliers, schilders, beeldhouwers, enz. Soms concentreerden ze zich in kleine ateliers.

Wat de lagere klasse betreft, vinden we allereerst de boeren, die voor de farao of de edelen werkten in ruil voor kleding en voedsel. Ze woonden in kleine huizen gebouwd met modder. Op de volgende foto kun je de verschillende taken zien die ze hebben uitgevoerd:

Eindelijk waren er de slaven, die ooit krijgsgevangenen waren. Ze werkten in de huizen van de edelen, in het koninklijk paleis of in de tempels, maar ze konden ook in de mijnen werken.

De juridische organisatie was samengesteld uit een hoogste magistraat, de rest van magistraten en de rechtbanken. Ze aanbaden Maat, de koningin van gerechtigheid. Ze hadden hun eigen regels, hoewel er geen Egyptisch wetboek bekend is.

voeden

Voedsel in het oude Egypte was afhankelijk van de overstromingen van de rivier de Nijl en de afwezigheid van ongedierte. Ze hadden echter meestal geen honger en alle klassen hadden in meer of mindere mate te eten.

Zijn gastronomie had twee basisproducten: brood en bier. Er waren verschillende soorten en alle inwoners consumeerden ze. Ze aten ook groenten zoals ui en sla, en peulvruchten zoals kikkererwten en linzen.

Wat vlees betreft, was rundvlees gereserveerd voor de hogere klassen, terwijl de rest schapen, varkens, geiten, ganzen of eend at. Eieren en melk dienden ook als voedsel.

Evenzo werd er vis uit de Nijl gekookt, zoals baars, karper en mul. Als het overbleef, werd het gedroogd of gezouten zodat het in optimale omstandigheden kon worden bewaard.

Een ander drankje was wijn, maar het werd als een luxeartikel beschouwd, dus alleen de farao en zijn metgezellen genoten ervan. Er waren verschillende wijnen, zoals die van vijgen of dadels.

De lagere klasse at twee maaltijden per dag en had meestal geen vlees. De middenklasse had het meer binnen handbereik. Wat de edelen betreft, ze aten drie keer per dag en hadden rundvlees, een exclusieve delicatesse.

Dit artikel is 25 keer gedeeld. We hebben vele uren besteed aan het verzamelen van deze informatie. Als je het leuk vond, deel het dan: