Tegenwoordig worden inheemse bevolkingsgroepen als een minderheid beschouwd. Volgens gegevens verzameld door de Verenigde Naties (VN), wordt geschat dat er ongeveer 300 miljoen mensen in de wereld zijn die behoren tot een van de bijna 5.000 inheemse gemeenschappen die over de hele wereld verspreid zijn.

Hieronder heb je een index met alle punten die we in dit artikel gaan behandelen.

Artikel Index

Inheemse gemeenschappen van de wereld: gebruiken en tradities

Centraal en zuid Amerika

Er wordt geschat dat inheemse bevolking van Zuid-Amerikaevenals inheemse volkeren van Midden-Amerika, ook wel genoemd Indianen Of gewoon, IndiërsZe bereiken ongeveer vijftig miljoen mensen, wat neerkomt op 10% van de totale bevolking.Zo zijn er in heel Amerika zo'n 400 inheemse gemeenschappen die voornamelijk in Zuid- en Midden-Amerika voorkomen.

Guatemala, Bolivia, Peru en Ecuador (Andes-zone), waarvan de aboriginals voornamelijk geconcentreerd zijn in het Amazone-regenwoud, zijn de landen waar het grootste aantal inheemse bewoners te vinden is, met stammen zoals de Aguaruna's, de Ashaninka's, de Bora, de Wampi's, de awajunes, de ucayali ...

BrasilHet is echter het land met de grootste diversiteit aan inheemse gemeenschappen, hoewel het niet opvalt qua aantal inwoners, aangezien dit gemeenschappen zijn met een kleine populatie, zoals de Kamayura-stam in Mato Grosso, de Guarani, de Quechua of de Aymara.

Van zijn kant kunnen we in Argentinië de volgende inheemse gemeenschappen benadrukken: de Colla, de Diaguita Calchaquí, de Ava Guaraní, de Wichí, de Pilagá, de Toba, de Huarpe, de Mapuche, enz.

De meerderheid van de Argentijnse inheemse bevolking is nu echter uitgestorven en alleen de gebruiken en tradities die ze in elk gebied hebben achtergelaten, zijn bewaard gebleven.

In Chili wordt het bestaan ​​van negen inheemse populaties momenteel erkend, waaronder de Mapuches, die de grootste gemeenschap vormen, gevolgd door de Kolla, de Kawésqar en de Yagán.

En Colombiais meer dan 3% van de totale bevolking inheems. Ze leven van rondtrekkend tuinieren, vissen en jagen.

Gewoonlijk worden de Colombiaanse inheemse bevolkingsgroepen beïnvloed door problemen die de rest van het land treffen, aangezien ze niet door de staat worden erkend en daarom geen autonomierechten hebben.

Etnische groepen zoals onder andere de Guajira, de Embera, de Cauca, de Nariño, de Sucre en de Wayúu vallen op.

Hun gebruiken zijn voornamelijk gebaseerd op woorden en kennis, die tot uitdrukking komen in hun verschillende talen, en ze beoefenen sporten zoals worstelen, boogschieten en paardenrennen. Al deze tradities zijn de afgelopen jaren versterkt als een manier om de sterke invloed van het modernisme te bestrijden.

Noord-Amerika

Mexico vertegenwoordigt het hoogste percentage inheemse gemeenschappen op het continent, waaronder we de Nahua, de Maya's, de Chiapas, de Otomí, de Tzotzil, de Mazahua, de Paipai en nog veel meer kunnen vinden.

De inheemse Mexicanen zijn afstammelingen van Meso-Amerikaanse samenlevingen, gekenmerkt door sterke en diepgewortelde gebruiken, diversiteit en taal, waaronder de traditie van het verbouwen van maïs, het gebrek aan metallurgie en de uitdrukking van religie door mensenoffers.

In de Verenigde Staten vind je ook inheemse groepen, officieel genaamd Amerikaanse indianen in de VS, beter bekend als de Indianen Cherokee (in Engels, Cherokee en, in hun moedertaal, ah-ni-yv-wi-ya), die de staten Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Virginia en Tennessee bewoonde.

Momenteel hebben hun nakomelingen dezelfde kenmerken en blijven ze sommige van hun gebruiken en rituelen beoefenen. Ze hadden hun eigen syllabary, dat was uitgevonden door Sequoyah, een van hun meest representatieve historische leiders.

De regering van de Verenigde Staten heeft de volgende Cheróquis-verenigingen erkend: De Cherokee Nation of Oklahoma, De Eastern Band of Chérokee Indianen y De United Keetoowah Band of Chérokee Indianen.

Naast de Cheróquis zijn er andere erkende Indiaanse groepen, zoals de Choctaw, Creek, Oyate en Pawnee.

In Canada worden de Aboriginal-landen nu officieel genoemd First Nations of Canada die op hun beurt worden vertegenwoordigd door de Assembly of First Nations.

Inheemse Canadezen of Canadezen verwerpen de aanwijzing van natiestaat en liever alleen worden beschouwd als inheemse volkeren. We vinden groepen autochtone Canadese inboorlingen door het hele land, verspreid over verschillende culturele gebieden. Zo overheerst aan de Pacifische kust de visserij, vooral zalm, evenals de jacht in rivieren en oceanen.

De inheemse Candadiërs spraken oorspronkelijk een grote verscheidenheid aan talen, die varieerden naargelang de regio waar ze woonden; Momenteel worden drie grote groepen onderscheiden: de Eskimo-Aleut-talen, waaronder het Canadese Noordpoolgebied, Groenland, Alaska en sommige delen van Siberië; de Algonquische talen, gesproken in Alberta (Canada); en de Na-Dené- of Athabaskische talen.

Wat zijn politieke organisatie betreft, wordt het tegenwoordig sterk beïnvloed door de Europese traditie.

Europa

Momenteel kent Europa geen verscheidenheid aan inheemse bevolkingsgroepen, aangezien het continent sterk verwesterd is. Het is echter vermeldenswaard dat de Sami of Lapp dorp, die zijn gaan eisen dat ze de aandacht krijgen van de inheemse bevolking en daarmee de autonomie en de bijbehorende rechten, evenals hun eigen gemeenschappelijke organisatie.

De Lappenmensen, Sami o Saami strekt zich uit tussen Noorwegen, Zweden, Finland en het Kola-schiereiland, dat ten noordwesten van Rusland.

De Lappen vormen momenteel een bevolking van ongeveer 80.000, waarvan de overgrote meerderheid geconcentreerd is Noorwegen en Zweden. Hun gewoonten worden gekenmerkt door een cultuur gebaseerd op jagen en vissen.Ongeveer 10% van de Sami-bevolking is toegewijd aan het hoeden van rendieren, een gebruik dat sinds de oudheid bewaard is gebleven. Ze hebben een traditionele muziek, de zogenaamde zingen Yoik. Hun taal is Lap, die is onderverdeeld in drie dialecten: Central Lapp, Eastern Lapp en Southern Lapp.

Andere inheemse populaties van Europa zijn de Nenets, afstammelingen van de oude Samojeden en de Komis. Deze inheemse minderheden wonen in de omgeving van het Oeralgebergte, met name de regio's Archangelsk en Komi, en worden door de Russische Federatie als inheems beschouwd.

Azië

Volgens gegevens die door de VN zijn verzameld, bestaat ongeveer tweederde van de Aziatische bevolking uit inheemse volkeren, die ook een van de volgende namen kunnen krijgen: tribale volkeren, orang asli, aangepaste samenleving, adivasis o bergstammen.

De meeste inheemse volkeren van Azië zijn te vinden in India, waar de term wordt gebruikt Adivasi die letterlijk wordt vertaald door inheemse bewoner.

Deze groepen, hoewel als minderheid beschouwd, hebben een zeer heterogene structuur en worden gecoördineerd door twee belangrijke organisaties: All India Coordinating Forum voor Adivasis en inheemse volkeren (AICFAIP) en Indiase Confederatie van inheemse en inheemse volkeren (ICITP).

650 stamgroepen worden erkend in de grondwet van India, verspreid over de Indiase deelstaten Andhra Pradesh, Assam, Bijar, Gujarat, enz.

Deze tribale groepen worden geconfronteerd met zeer snelle veranderingen in hun samenlevingen, wat het voor hen erg moeilijk maakt om de economische, politieke en sociale stabiliteit binnen hun interne sociale hiërarchie te handhaven en ze tegelijkertijd in een situatie van marginalisering en armoede.

De meeste van deze gemeenschappen bevinden zich in bergachtige gebieden, onderverdeeld in kleine groepen.

Ook hoogtepunten Bangladesh, waar, hoewel de meerderheid van de inwoners Bengaals is, ongeveer drie miljoen als inheems worden beschouwd.

Deze tribale groepen zijn vooral geconcentreerd in het noorden van het land en in de Chittagong Hills en daar worden ze genoemd jumma's, afgeleid van het feit dat hun landbouw fundamenteel gebaseerd is op vruchtwisseling, een traditie die als kenmerkend voor deze groepen wordt beschouwd en die in hun taal dag.

En Japan Twee hoofdgroepen vallen op: de Ainu en de Okinawanen. Deze etnische groepen zijn te vinden in de hele archipel tussen de eilanden in het uiterste noorden en zuiden.

In het bijzonder bevinden de Ainu zich op de Sakhalin- en Koerilen-eilanden en de Okinawanen op de Ryūkyū-eilanden. Voor deze groepen, degenen die het Ryukyuan-cultuur, de natuur speelt een fundamentele rol, zodat onder haar voorouderlijke leiders de Geest van de Natuur of Kamui, waaraan ze een hele reeks rituelen wijden.

De shisha o sisha Het zijn mythologische wezens die worden gebruikt als culturele manifestatie binnen deze etnische groepen en die lijken op een mengeling tussen een leeuw, een draak en een hond.

Oceanië

En AustraliëEr is een groot aantal inheemse gemeenschappen, zoals de Anangu, de Nunga, de Palawah, de Koori, de Murri, de Noongar, de Yamatji, de Wangkai, de Yapa en de Yolngu.

De Aboriginals Australiërs Tegenwoordig zijn de afstammelingen van de eerste bewoners van het continent, evenals de eilanden die het omringen en de Straat Torres, gelegen tussen Australië en Nieuw-Guinea.

Deze groepen bezetten momenteel ongeveer 3% van de totale Australische bevolking en hebben hun eigen talen, hoewel velen van hen nu zijn uitgestorven.

Een van hun meest ingewortelde gebruiken is de aanbidding van het land. Elke etnische groep is verbonden met een totem die meestal gerelateerd is aan een element van de natuur eromheen.

En NZbenadrukt de groep Maori, wiens cultuur zich over het geheel heeft verspreid NZ en het is een toeristische attractie geworden.

Maori zijn eigenlijk de tangata whenua, dat wil zeggen, de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland, en zij vertegenwoordigen 14% van de totale bevolking van het land. De officiële taal is taal en onder zijn culturele manifestaties vallen dansen op, waaronder de haka, een oude oorlogsdans. Zang en beeldende kunst zijn ook twee traditionele elementen van deze gemeenschappen die bijzondere aandacht trekken.

Afrika

Er zijn er zoveel Afrikaanse inheemse gemeenschappen als kolonisten veroverden ze Afrika duizenden jaren geleden. Dit is een van de redenen waarom sommige historici naar het continent verwijzen als de bakermat van de mensheid.

Zo is er tegenwoordig een grote diversiteit aan stammen en inheemse groepen rond Afrika te vinden, waarvan de cultuur en gebruiken worden beschouwd als bepalend voor het continent als geheel.

Markeert de pygmee gemeenschap, beschouwd als de eerste Afrikaanse bevolking in de geschiedenis. Ze zijn een groep jager-verzamelaars wiens leefgebied wordt gevonden in de Afrikaanse oerwouden op de evenaar.

Het belangrijkste kenmerk dat de lichaamsbouw van deze inboorlingen definieert, is hun korte gestalte, die niet meer dan anderhalve meter bedraagt. Andere inheemse groepen zijn: de Bosjesmannen (Botswana), de inheemse bevolking van de Omo-vallei (Ethiopië), de Masai (Tanzania) en de Ogieks (Kenia).

Dit artikel is 504 keer gedeeld. We hebben vele uren besteed aan het verzamelen van deze informatie. Als je het leuk vond, deel het dan: