Afrika Het is zeker een van de landen met de meeste problemen in veel opzichten, waarbij honger en ondervoeding de belangrijkste zijn.

Het is als gevolg van deze genoemde problemen dat Afrika de tien landen ter wereld heeft met de hoogste index van mortalidad infantil. Volgens een rapport opgesteld door UNICEFVeertienduizend kinderen sterven dagelijks in Afrika.

Eén cijfer is echt alarmerend, zelfs als we bedenken dat van dat aantal miljoenen kinderen stierven voordat ze de leeftijd van vijf jaar bereikten.

Het land met het hoogste percentage van mortalidad infantil in de Afrikaanse regio is dat Sierra Leone, gevolgd door Angola.

UNICEF en vertegenwoordigers van Afrikaanse landen hebben talloze oproepen gedaan tot deelname van andere landen en organisaties met betrekking tot projecten voor zowel economische als participatieve steun in termen van gezondheid en verbetering van het kind, en velen waren geïnteresseerd in deelname.

Helaas vanwege problemen zoals de verergerde toename van de bevolking, de opkomst van HIV / AIDS en gezondheidsproblemen in endemische gemeenschappenheeft de kindersector weinig geprofiteerd van beschermings- en verbeteringsinitiatieven.

Dit artikel is 347 keer gedeeld. We hebben vele uren besteed aan het verzamelen van deze informatie. Als je het leuk vond, deel het dan: