Maak een claim op Aena Luchthavens Het is een van de rechten die alle vliegtuigpassagiers hebben in geval van vertraging, annulering of beschadiging van bagage tijdens of na de vlucht. Afhankelijk van het soort incident heeft de passagier recht op compensatie in de vorm van financiële compensatie of enige andere vorm van assistentie.

Hieronder heb je een index met alle punten die we in dit artikel gaan behandelen.

Artikel Index

Rechten van vliegtuigpassagiers: hoe u een claim kunt indienen bij Aena

Object en bereik

In de verordening inzake de rechten van vliegtuigpassagiers zijn de minimale rechten op assistentie vastgelegd die vliegtuigpassagiers zullen hebben in de onderstaande gevallen: • Instapweigering tegen uw wil
 • Annulering van de vlucht
 • Lange vertragingen

Houd er rekening mee dat dit van toepassing is op passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven op het grondgebied van een Lidstaat van de Europese Unie (EU).

Het heeft ook gevolgen voor degenen die vertrekken vanaf een luchthaven in een derde land maar op weg zijn naar een andere in een lidstaat, tenzij zij reeds de voordelen of compensatie en bijstand van dat derde land genieten. Dit wordt alleen vastgesteld in gevallen waarin de luchtvaartmaatschappij die de vlucht in kwestie uitvoert van oorsprong uit de Gemeenschap is.

Evenzo is het niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • Passagiers die gratis reizen of met een ticket met een gereduceerde prijs dat niet direct of indirect beschikbaar is voor het grote publiek.
 • Passagiers vervoerd door gemotoriseerde vliegtuigen met vaste vleugels.
 • Passagiers die een gecombineerde reis huren en deze wordt geannuleerd om andere redenen dan de annulering van de vlucht.

Het wordt begrepen door gecombineerde reis het geheel van diensten dat wordt aangeboden voor een globale prijs, maar waarvan de levering meer dan 24 uur duurt of nacht omvat en dat ten minste twee van deze elementen combineert: vervoer, accommodatie en andere toeristische diensten die een belangrijk onderdeel van de reis vormen.

Mocht niet aan boord

Volgens de definities in het Verordening [EG] 261/2004, wordt verstaan ​​onder luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een vlucht elke luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert of voornemens is uit te voeren "op grond van een contract met een passagier of namens een andere natuurlijke of rechtspersoon die een contract heeft met die passagier".

Volgens deze definitie moet een luchtvaartmaatschappij met deze kenmerken die een vlucht moet weigeren:

 1. Vraag passagiers om te komen opdagen vrijwilligers die bereid zijn hun bedenkingen op te geven in ruil voor bepaalde voordelen, onder de voorwaarden die door de vervoerder met de geïnteresseerde passagier zijn overeengekomen.
 2. Hulp bieden aan vrijwilligers in de vorm van vergoeding of alternatief vervoer.
 3. Passagiers weigeren tegen hun wil in te stappen als het aantal vrijwilligers onvoldoende is.
 4. Passagiers compenseren, in het geval dat geval 3 zich voordoet, hetzij in de vorm van compensatie, hetzij in de vorm van terugbetaling of alternatief vervoer.

Annulering van vluchten

In geval van annulering van de vlucht heeft de passagier ook recht op een compensatie die identiek is aan de compensatie die wordt geboden in geval van instapweigering, behalve in het geval dat:

 • U bent tenminste geïnformeerd 14 dagen vóór van de vlucht.
 • De wijziging van de route vond plaats in de buurt van de oorspronkelijk geplande tijd.
 • De luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden.

Evenzo moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

 • De vervoerder zal assistentie bieden in de vorm van A) terugbetaling van de kosten van het ticket (van 50 tot 75%) als de vlucht niet langer een bestaansreden heeft volgens het reisplan van de passagier of B) alternatief vervoer, dat ofwel een vlucht terug naar het startpunt of rijden naar de eindbestemming in vergelijkbare omstandigheden en zo snel mogelijk.
 • De koerier biedt ook bijstand in de vorm van versnaperingen afhankelijk van de wachttijd en accommodatie in een hotel als het nodig is om een ​​of meer nachten te blijven of als een extra verblijf vereist is naast het oorspronkelijk door de passagier geplande verblijf.
 • Passagiers hebben recht op een compensatie van € 250 voor vluchten tot 1.500 km, € 400 voor intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en niet-EU-vluchten van 1.500-3.500 km, en € 600 voor vluchten buiten de EU.
 • Telkens wanneer vliegtuigpassagiers op de hoogte worden gebracht van een annulering, moeten ze uitleg krijgen over het mogelijke alternatieve vervoer dat voor hen beschikbaar is.

Luchtvaartmaatschappijen zijn echter niet verplicht compensatie te betalen als ze kunnen aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden dat had zelfs met alle redelijke maatregelen niet kunnen worden vermeden.

Bovendien is het de exclusieve verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij om de passagier informatie te verstrekken over de annulering, evenals de keuze van het moment waarop deze wordt gecommuniceerd, op voorwaarde dat deze binnen de gestelde limieten valt.Lange vertragingen

In elk van de drie onderstaande situaties moeten passagiers hulp krijgen in de vorm van enerzijds de eten en versnaperingen voldoende in functie van de wachttijd en, aan de andere kant, twee telefoontjes, telexen, faxberichten of e-mails:

 • 2 uur of meer voor vluchten van 1.500 km of minder
 • 3 uur of meer voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en alle andere vluchten van 1.500-3.500 km
 • 4 uur of meer voor alle vluchten van meer dan 3.500 km buiten de Europese Unie

De bovengenoemde assistentie wordt aangeboden op basis van de tijdslimieten die voor elk afstandsgedeelte zijn vastgelegd. Als de vertraging is meer dan 5 uurAls passagier heeft u het recht om te besluiten uw reis niet voort te zetten, uw ticket terug te krijgen en terug te vliegen naar de bestemming waar u oorspronkelijk aan de reis begon.

Als u op uw eindbestemming aankomt met een vertraging van 3 uur of meer, heeft u mogelijk ook recht op een compensatie die identiek is aan de compensatie in geval van annulering. Het bedrijf wordt echter vrijgesteld zolang het kan aantonen dat de vertraging te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden waarop het geen invloed heeft.

Mensen met speciale behoeften

Passagiers met een handicap of mensen met beperkte mobiliteit hebben volgens de EU-wetgeving recht op bijstand op luchthavens. Evenzo worden ze tijdens de reservering of het instappen beschermd tegen elke vorm van discriminatie.

Om deze reden moeten de luchtvaartmaatschappijen die de vlucht uitvoeren, voorrang geven aan deze mensen en hun begeleiders of gezelschapshonden certificaten, evenals alleenreizende kinderen.

In geval van instapweigering, annulering of vertraging van welke duur dan ook, krijgen mensen met beperkte mobiliteit en alleenreizende kinderen:

 • Eten en drinken
 • Accommodaties
 • Vervoer van de luchthaven naar de accommodatie
 • Toegang tot telefoongesprekken, telex, fax of e-mails

Deze assistentie geldt voor vertrek, aankomst en doorreis van en naar uw eindbestemming. Om de ontvangst van dergelijke zorg te vergemakkelijken, is het raadzaam om de luchtvaartmaatschappij vooraf te informeren over de speciale behoeften van elk.

Incidenten met bagage

De luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor alle schade aan bagage in geval van vernietiging, verlies, verslechtering of vertraging in de levering hetzelfde als de schade aan boord van het vliegtuig is ontstaan ​​of terwijl de bagage in bewaring was van de luchtvaartmaatschappij. Daarom is dit recht niet van toepassing op handbagage.

Aan de andere kant moet u als passagier in gedachten houden dat de luchtvaartmaatschappijen niet verantwoordelijk zijn voor enige schade aan bagage of als gevolg van een vertraging in de levering ervan, als alle maatregelen zijn getroffen om deze schade te voorkomen, als dit onmogelijk was deze maatregelen nemen of als dit te wijten is aan de aard van de bagage of een defect daarin.

In deze gevallen moet de passagier onmiddellijk naar het loket van de luchtvaartmaatschappij of haar grondafhandelingsbedrijf (agent behandeling) om tegelijkertijd de overeenkomstige claim te presenteren door het formulier in te vullen dat bekend staat als Onregelmatigheidsrapportage bagage (PIR). Passagiers hebben de volgende deadlines om hun claim in te dienen:

 • panne: onmiddellijk na constatering van de verslechtering of uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen vanaf de datum van ontvangst.
 • vertraging: uiterlijk binnen 21 dagen nadat de bagage bij de passagier is afgeleverd.

Elke claim moet schriftelijk worden ingediend, ongeacht de voltooiing van de PIR.Als er geen reactie is ontvangen van de luchtvaartmaatschappij of deze niet bevredigend is, is er de mogelijkheid om binnen maximaal 2 jaar na aankomst van het vliegtuig naar de rechtbank te stappen. naar de aarde. In het geval van diefstal of diefstal van elk stuk bagage, is het raadzaam om zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

Dit artikel is 77 keer gedeeld. We hebben vele uren besteed aan het verzamelen van deze informatie. Als je het leuk vond, deel het dan: